Nationella it-strategier för skolväsendet

Regeringens IT-strategi och en särskild skrivning om programmering till Skolverket. I länken finns beslutsunderlaget till Skolverket som skapades med anledning av den stora skillnad som råder mellan skolor i fråga om it-användning i undervisningen samt att digitaliseringen av förskolan och skolan är fortsatt ojämnt fördelad och att det är tydligt att elever får olika förutsättningar. För att undanröja den bristande likvärdigheten sattes uppdraget in för att skapa en tydlig gemensam ambitionsnivå och målsättning för digitaliseringen i svensk skola. Kortfattat beskriver uppdraget hur Skolverket ska skapa förutsättningar och stöd till pedagogisk utveckling inom området.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>