Microsoft MakeCode

Microsoft MakeCode finns block- och textredigerare för elever på olika nivåer. En interaktiv simulator ger studenterna snabb återkoppling om hur deras program körs, och låter dem felsöka deras kod. Studenter som är nya för kodning kan börja med färgade block som de kan dra och släppa in på arbetsytan för att konstruera sina program. När de är klara kan eleverna flytta till en komplett JavaScript-editor med kodfragment, verktygstips och feldetektering för att hjälpa dem.

På hemsidan kan du koda för både micro:bit, adafruit curcuit och minecraft.

Utöver det innehåller hemsiden också en mängd olika projekt som kan användas för inspiration.

https://makecode.com/#get-inspired

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>