Micro:bit med iPad

Nedan följer några upptäckter Jeanette Alfredsson gjort när hon testat Micro:bit med iPad i sin skola. Förutsättningen är att man har appen Micro:bit till sin iPad.

1. Om du har parkopplat en Micro:bit med en iPad och sedan kopplar in Micro:biten via USB till en dator och för över kod måste du parkoppla Micro:biten på nytt när du använder iPaden igen för att flasha kod. Men innan du gör den nya parkopplingen måste du ”glömma”enheten på din iPad. (Gå in på inställningar på din iPad och välj Bluetooth. Välj den tidigare
parkopplade Microbiten under Mina enheter, klicka på i:et och välj Glöm den här enheten.)

2. Det är bäst att stänga alla gamla flikar i Safari som poppat upp när du har flashat kod tidigare till Micro:biten. Annars blir Safari otroligt segt och allt går fruktansvärt långsamt eller t o m hänger sig. (Strular det är det enklast att via inställningar välja Safari och därefter Rensa historik och webbplatsdata.) Kom ihåg att spara det du vill ha kvar i någon mapp.

3. Om du för över kod till din Micro:bit som du gjort i Microsoft PXT och därefter vill flasha kod som du gjort i Block Editor så blir det error. Det räcker inte att glömma enheten och parkoppla den på nytt. Du måste koppla in Micro:biten via USB till en dator igen och föra över kod och därefter parkoppla Microbiten på nytt när du ska använda iPaden.

4. Detta verkar gälla när du använder Micro:bit appen på Android-telefoner också. Har inte helt undersökt alla variablar.

Tipsen är hämtade från Facebook-gruppen MakerskolaFebruary 10 at 2:26pm.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>