Micro:bit i skolan – vägar och hinder

I artikeln Micro:bit i skolan – vägar och hinder, skriver Stefan Pålsson om vad som hänt efter att BBC började  dela ut micro:bit till alla brittiska lärare och elever i årskurs sju (som motsvarar årskurs sju i Sverige). Artikeln tar också upp en diskussion kring micro:bit och vad den kan tillföra i skolan

Tanken är att micro:bit ska vara enkel att använda och den kan programmeras med flera olika blockbaserade och textbaserade programmeringsspråk. Det behöver alltså inte vara svårare än att skapa program i Scratch. En pedagogiskt genomtänkt användning av micro:bit kan bidra till att programmering, datalogiskt tänkande och elektronik blir mindre abstrakt och mer vardagsnära.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>