Micro:bit är på väg in i skolan

I detta inlägg från Omvärldsbloggen skriver Stefan Pålsson om BBC micro:bits:

Micro:bit på väg in i skolan

Inlägget tar dels upp mottagandet Micro:bit fått i den engelska skolan och dess fortsatta spridning:

I utvärderingen konstateras att micro:bit har fått ett gott mottagande, såväl bland elever som bland lärare. Lärarna lyfter bland annat fram att micro:bit gör den digitala tekniken och dess möjligheter mer verklighetsnära och konkreta för eleverna.

Både Norge och Island är på gång med att få ut Micro:bit i skolorna och i Sverige råder följande:

I Sverige sonderar Makerskola möjligheterna att bli partner till Micro:bit Foundation. Översättning av de editorer som används i programmeringen är på gång, och två exjobbare från masterprogrammet i Interaktionsdesign utvecklar metoder för hur micro:bit kan användas i den svenska skolan.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>