Making the best of it? Exploring the realities of 3D printing in school

Making the best of it? Exploring the realities of 3D printing in school, är den andra av två vetenskapliga artiklar som bygger på Selena Nemorins etnografiska fallstudie på en skola i Australien (den första går att hitta här).

I den andra artikeln, där Neil Selwyn är medförfattare, konstateras att ett makerspace och den teknik som används där inte i sig själv är en katalysator som förändrar undervisningen. Därmed är det inte sagt att “klassrummet alltid vinner över tekniken”. Istället krävs det att man tittar närmare på vad som måste göras för att exempelvis makerkulturen och det digitala skapandet ska kunna öppna nya vägar för skolans undervisning.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>