Making och skapande sker inte enbart digitalt

I videon nedan visas ett exempel på hur teknik utformar fysiska lösningar. Genom skapandet måste vi lära oss och ta in både matematik, mekanik och konstruktion. Att lära sig genom att skapa fysiska produkter kan underlätta förståelsen och synen på hur saker fungerar.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>