Making it – kritisk text kring makerrörelsen

I artikeln Making It, hämtat från tidningen the New Yorker tas makerrörelsen och dess kultur upp ur ett kritiskt perspektiv där författaren beskriver makers som dagens motsvarighet till hackers. Han tar även upp frågor kring hur tillgänglig makerrörelsen egentligen är för alla och hur den arbetar med/mot kapitalismen utifrån betraktarens perspektiv. I ett inlägg hämtat från facebookgruppen Makerskola uttrycker Carl det enligt nedan:

Här kommer en text jag inser postades före tillkomsten av denna grupp, men som känns viktig eftersom det är en av få mera politiskt kritiska texter om makerrörelsen. Den är skriven av Evgeny Morozov på temat makerkultur och dess roll ur ett mer politiskt perspektiv. Alldeles oavsett om man håller med Morozov eller inte, så knyter han samman historien bakom makerrörelsen på ett intressant sätt.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>