Makerspace som ett ekosystem för lärande

I blogginlägget Makerspace som ett ekosystem för lärande delar Per Falk med sig av reflektioner kring Väsby makerspace , samt lite om de olika dimensioner och frågeställningar som de hanterar och arbetar med.

Denna yta som består av flera dimensioner bildar ett komplext ekosystem av lärande för många inblandade, med kopplingar kors och tvärs genom olika lärmiljöer, där en del är fysiska och andra virtuella. Det är ett ekosystem med många aktörer, i och utanför kommunen, där medborgare, näringsliv, forskning och offentlig verksamhet skapar och bygger en myriad av kopplingar där varje kopplingspunkt skulle kunna vara ett lärandetillfälle för en elev. Och jag tror att det här är ett av mina viktigaste bidrag till skolsverige just nu. Denna berättelse om svensk skola och ett myllrande lärande i en kommun.

Gi in och läs artikeln för att få input kring ett vidare perspektiv på makerkultur och reflektioner kring hur vi kan använda oss av skapande för att lyfta frågor som rör socialt entreprenörskap, miljö, hållbarhet och tillvaratagande av resurser – och existentiella frågor som konst och vår överlevnad.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>