Makerspace på bibliotek

Makerspace på bibliotek är ett av UR inspelat samtal där bibliotekarierna Eleonor Grenholm, Lo Claesson och Sofia Malmberg samtalar kring sina erfarenheter av att använda makerspace på bibliotek och hur det kan fungera som ett nav för kreativitet och lärande. De har också skrivit böcker om makerrörelsen och hur den skulle kunna förändra biblioteksverksamheten i grunden. Programmet spelades in den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>