carlheath has written 16 articles

Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT (www.tii.se). Genom åren har Carl verkat i gränslandet mellan lärande, framtidsfrågor, IT och kultur i många olika sammanhang. Bland annat har Carl producerat och designat ett stort antal pedagogiska material, spel och interaktiva narrativer för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige som internationellt. Carl medverkar i ett antal utvecklingsprojekt inom svensk skola idag, bland annat i den nationella testbädden Makerskola - ett Vinnovaprojekt för att utveckla makerkultur och skapande med IT som material i skolan och i Swedish ICT Technology Enhanced Learning, forskningsinstitutens arbete som inriktar sig på utbildning och digitalisering. 

2 thoughts on “Makerskola – hur man kommer igång med en specialiserad testbädd

  1. Hej Carl, äntligen har jag skrivit ihop en ansökan som gett Molekylverkstan Science center möjlighet att rekrytera en person som jan härja fritt inom maker, kod, programmering kopplat till naturvetenskap. Kan du hjälpa mig att sprida information om detta så att vi hittar rätt kompetens? Ser du kanske direkt personen för detta uppdrag. Jag tänker mig att det blir vår kontaktperson med Makerskolan. Vi når alla elever i Stenungsund med omnejd. Nu håller jag alla tummar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>