Makerskola – Hangout 2 – Testbäddsmöte Grundskola

Ett Google Hangout som diskuterar projektet Makerskola i grundskolan och användningen av Trello. Deltagare är Carl Heath från Interactive Institute tillsammans med en grupp på 9 personer på olika satt insatta i ämnet.

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>