MakerSheroesprojektet

MakerSheroes är ett projekt som sträcker sig över sex terminer och syftar till att tekniskt utbilda unga kvinnor i förorten. Fokus ligger på innovation och att skapa praktisk erfarenhet av att arbeta med tekniska lösningar samt förståelse för dessa.

Under hösten 2015 har ett projekt startats där 15 unga tjejer kommer att få lära sig använda mekanismer, elektronik och programmering för att själva skapa egna rörliga och roliga butiksskyltningar i Kista galleria. Tjejerna kommer att få arbeta praktiskt och lära sig att skapa användbara lösningar. Tjejerna i projektet kommer att få kunskap som ger en unik förmåga att påverka framtiden, både på arbetsmarknaden och på fritiden. De utbildas också till handledare och förebilder och ska så småningom få möjlighet att föra kunskapen vidare till barn och unga förklarar Harriet Aurell som leder programmet.

På MakerSheroes hemsida finns korta videofilmer med beskrivningar av vad de ägnat sig åt och under rubriken “Instruktionsfiler” finns mer fördjupning.

MakerSheroes anpassar tekniken för tekniska nybörjare och i vår verksamhet har vi nu haft 15 kvinnor som lär sej teknik för att starta teknisk makerverksamhet i förorten, beskriver Harriet.

I höst (2016) kommer en ny kurs för ytterligare tio kvinnor.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>