Makerkulturen ändrar utbildningslandskapet

I artikeln Makers Movement Changes the Educational Landscape, skriver Gaby Galvin för US News om makerkulturen påverkar utbildningslandskapet. Gaby tar upp exempel på hur barn och ungdomar skapat produkter som kan förändra livet för människor runt om i världen. Hon menar att makerrörelsen förändrar utbildningslandskapet genom att engagera barnen i en upptäcktsbaserad inlärning som uppmuntrar dem att lära genom att  skapa. Genom att skapa lösningar till aktuella problem lär sig inte barnen bara mer om skapande men också om grunden till problemet och hur de kan påverka och agera mot det.

Young people aren’t just the future. They’re the present, innovating and creatively solving problems in a range of fields. Students across the country, from every background, have the ability to build new products that could change lives around the world.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>