Makerkultur och skola i ett internationellt perspektiv

I filmen nedan får vi se Carl Heaths keynote ‘Makerkultur och skola i ett internationellt perspektiv’ som hölls på konferensen Makerdays 2016.

Med utgångspunkt i det Vinnovafinansierade projektet Makerskola  sätter Carl Heath skolans engagemang för makerkultur i en internationell kontext.

Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och interaktionsdesign. I över ett decennium har han arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>