Maker-Centered Learning och Agency by Design (AbD)

Maker-Centered Learning är en bok på temat makerkultur i skolan och makercentrerad undervisning som är skriven av Agency by Design (AbD). AbD är ett flerårigt forskningsinitiativ som ingår i Project Zero, som undersöker förhoppningar, praxis och pedagogiska aktiviteter i en makercentrerad lärandeupplevelse. De arbetar främst med nya och framväxande trender inom praktisk pedagogik – en lyhörd och flexibel pedagogik som uppmuntrar till att arbeta samhälleligt och samarbeta över gränser.

Boken presenterar de viktigaste egenskaperna i en pedagogisk miljö och lämpliga instruktionsmönster för makercentrerat lärande. Den tar också upp och beskriver rutiner för tänkande som främjar ett arbetssätt där man undersöker och utforskar komplexitet för att hitta möjligheter. Dessutom identifierar författarna de typer av pedagogiska ingrepp som kan stödja genomtänkt reflektion kring makercentrerat lärande.

På hemsidan under fliken What we’re reading finns också en mängd boktips för dig som är intresserad inom området. Boklistan innehåller utöver lästipsen en kortare beskrivning av vardera bok.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>