Makeblock

Makeblock är ett robotkit för att lära sig programmera och utforska IT som material. Det består av enkla byggsatser av robotik gjorda för utbildningsändamål. De bygger på Arduinos plattform, men går också att programmera med en variant av Scratch de kallar m-block. Makeblock gör robotprogrammeringen tillgänglig en bra bit ner i åldrarna.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>