Leda digitalisering

Nu har den första delen av Skolverkets utbildning för skolledare publicerats – Leda Digitalisering. Syftet med modulen är att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden för att slutligen landa i en genomarbetad och förankrad utvecklingsplan på skol- och/eller huvudmannanivå . Modulen ska ge rektorer och huvudmän ökade kunskaper och kompetenser om digitaliseringens möjligheter att stödja skolutveckling, effektivisera administrationen och utveckla och stärka elevernas lärandemiljö. Insatsen syftar också till att stärka rektorers och huvudmäns förmåga att kartlägga, definiera och fokusera utvecklingsbehov.

Modulen består av sex delar:

  1. Digitalisering samhälle och skola
  2. Digitalisering och ledarskap
  3. Effektkedjan
  4. Digitalisering och undervisning
  5. Digitala ekosystem
  6. Utvecklingsplan

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>