Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue | Swedish ICT

Stefan Pålsson skriver en text utifrån Hattie och Donaghues metastudie som publicerades i Nature för ett par månader sedan.

”När samhället utvecklas och förändras av digitaliseringen ställs nya krav på skolans undervisning. Eleverna behöver bland annat lära sig söka och använda information på ett kritiskt sätt, lösa problem, samarbeta och lära av varandra. Ofta används samlingsnamnet 21st Century Skills för att beskriva detta. Eftersom samhället ständigt utvecklas måste alla lära sig att lära för att kunna fortsätta lära genom hela livet. Annars klarar man sig varken som medborgare eller på arbetsmarknaden.”

Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue | Swedish ICT

Originalinlägget postat i facebookgruppen Makerskola, november 10, 2016

Posted by Carl Heath | View Post | View Group

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>