Kraften i makerkultur, entreprenöriellt lärande och digitalisering – ett kreativitetslyft för slöjd

I artikeln Kraften i makerkultur, entreprenöriellt lärande och digitalisering – ett kreativitetslyft för slöjd, pratar Susanne Tobiasson om makerkulturen och hur vi genom ämnesintegrering kan träna upp de förmågor som finns inom slöjd: formge, framställa, välja, motivera, analysera, värdera och tolka, till att bidra till elevernas lärande på alla områden.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>