Kopplingen mellan Makerskola och personcentrerad design

På sidan User Generated Education, skriver Jackie Gerstein i artikeln Design Thinking Process and UDL Planning Tool for STEM, STEAM, Maker Education om Designtänkandeprocessen och kopplar den till hur det ser ut för de som har makerspace i skolan.

Hon presenterar Designtänkande som ett tillvägagångssätt för inlärning som innefattar att ta hänsyn till verkliga problem, forskning, analys, idégenerering, experimentande och ibland även byggande av saker för hand. Hon diskuterar vidare hur projekten lär eleverna att göra en stabil produkt, använda verktyg, tänka på andras behov, lösa utmaningar, undanröja motgångar och hålla sig motiverade på ett långsiktigt problem. Slutligen poängterar hon hur projekten också lär eleverna att bygga på andras idéer, skapa frågor, analysera ämnen och tänka kreativt och analytiskt.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>