Kollaborativ problemlösning i en sammankopplad värld

I Omvärldsbloggens artikel Kollaborativ problemlösning i en sammankopplad värld – Omvärldsbloggen, skriver Stefan Pålsson om  rapporten Solved! Making the case for collaborative problem-solving som tagits fram av Nesta, UCL Institute of Education  och UCL Knowledge Lab i Storbritannien.

Rapporten behandlar hur samhällsfunktioner och arbetsmarknaden ändras när robotar, maskinlärande och automatisering kommer in i bilden och tar upp hur eleverna behöver lär sig att förstå och hantera detta i skolan. Detta samtidigt som undervisningen får inte glömma bort att mellanmänsklig förståelse, sociala förmågor och samarbete också blir allt viktigare.

Dessa är väldigt svåra att automatisera, samtidigt som de är nödvändiga för att lösa komplexa problem.Förmedling av kunskap är naturligtvis en avgörande uppgift för skolans undervisning,  sägs i rapporten. Men nu när datorerna är betydligt bättre än människan på att minnas och att ta fram fakta, kan lärarens arbete tillsammans med eleverna inte bara syfta till att observera och förstå världen. Eleverna behöver lära sig att utveckla och förändra den, genom att samarbeta med andra och genom att dra nytta av varandras varierande kunskaper och perspektiv.

I rapporten presenteras fem förslag på åtgärder som ska ge eleverna bättre möjligheter att lära sig kollaborativ problemlösning, såväl i skolan som i fritidsverksamheter utanför skolan.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>