Kodknäck

Kodknäck|SE är Årstaskolans sajt där de samlar allt material de jobbar med i deras arbete mot ett mer systematiskt sätt att jobba med datalogiskt tänkande och programmering, efter att lärarna i åk 1-3 efterfrågat utbildning inom detta. På sajten finns ett gäng olika ramverk, ordet de använder för att beskriva ett lektionspass. Det är alltså inte en färdig lektionsplanering, utan mer en typ av design eller ram där läraren får en grund att stå på, men som måste anpassas utifrån aktuellt lärandemål och läroplanen. Ett antal ramverk bildar en lärmodul inom ett område – exempelvis i vårt fall Grund 1 – Datalogiskt Tänkande, som består av ett tiotal ramverk. Ramverken är inte riktade till någon specifik åldersgrupp, utan är tänkta som startpunkter för lektionsplaneringar där läraren själv anpassar svårighetsgraden.

Alla lärmoduler och ramverk är tillgängliga för alla att använda eller inspireras av.

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>