Koda med Chrome

Coding with Chrome är en Google-app som syftar till att hjälpa elever att lära sig mer om programmering med användning av webbteknologi. Google själva presenterar den som “ett pedagogisk IDE som visar olika Google EDU-teknologier”.

Applikationen låter eleverna programmera i Blockly, Coffeescript, HTML och Javascript. Detta kan göras visuellt, via ett GUI och med hjälp av ett traditionellt “text”-gränssnitt där det går att se direkta visuella resultat av koden.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>