Internetfonden

internetfonden.se kan du ansöka om sponsring från IIS genom Internetfonden. De välkomnar olika aktiviteter som främjar internets utveckling, till exempel hackathon, utbildningsinsatser och konferenser. Ansökan för sponsring görs via Internetfondens ansökningsportal. Beslut tas fortlöpande under året.

I artikeln “Skaparkultur som drivkraft i skolan” beskrivs ett sådant sponsrat projekt. CTC – Internet of Things är ytterligare ett sådant projekt.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>