Innovation och digitalisering för utbildningssektorn

I spellistan nedan får vi ta del av en presentation kring Innovation och digitalisering i utbildningssektorn som hölls under Almedalsveckan 2016. Under ledning av Carl Heath från Interactive Institute, visar den första filmen upp en diskussion med deltagare med bakgrund i verksamhetsutveckling, processledning, skolutveckling och politik.

Filmerna som sedan följer visar resultatet från workshopen som hölls med grund i diskussionen. Var och en av de 5 workshopgrupperna spelade in en one-shot video där de själva presenterar sina tankar kring problem, hinder och möjligheter gällande Innovation och digitalisering i utbildningssektorn.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>