IIS – Internetstiftelsen i Sverige

Internetstiftelsen i Sverige, IIS är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Mottot för deras internetutvecklingsprojekt är Internet för alla. Med detta vill de att alla människor i landet ska ha samma rätt och samma möjligheter att utnyttja internets tjänster. Internet ska också vara säkert, så att användarna känner sig trygga och litar på tjänsterna som finns där. Med det övergripande målet att skapa ett internet för alla blir bredden i de olika projekt som IIS driver stor. Här ryms allt från skoltävlingen Webbstjärnanbokpubliceringstatistikframtagning, satsningar på ökad digital delaktighet, konferensen Internetdagarnaoch seminarier till testverktyg, utveckling av program med öppen källkod, stöd vid införandet av IPv6 och finansiering av fristående projekt genom Internetfonden.

 

Fanny Lindh has written 447 articles

One thought on “IIS – Internetstiftelsen i Sverige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>