IGEday – Introduce a Girl to Engineering

igeday

IGEday står för Introduce a Girl to Engineering day och är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer mellan 12 – 19 år.

IGEday är ett årligt återkommande event som är ett initiativ från organisationen Womengineer. Målet är att ge ge unga tjejer en möjlighet att bygga upp en bild av vad en ingenjör gör, låta dem träffa och interagera med kvinnliga ingenjörer. Detta för att ingenjörsyrket fortfarande är ett mansdominerat yrke och att bilden av vad en ingenjör kan göra återspeglar inte verkligheten.

Bruno Söderström has written 89 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>