Beacon

En Beacon är en trådlös sändare med teknik som gör det möjligt för smartphones, surfplattor och andra enheter att utföra åtgärder när de befinner sig i närheten av en Beacon.

En Beacon känner av distans till andra applikationer genom att sända ut en universellt unik identifierare som sedan kan plockas upp av ett kompatibelt program eller operativsystem. Identifieraren kan användas för att bestämma enhetens fysiska plats, spåra användare, eller sända ut platsbaserade åtgärder på enheten. Utöver det kan den användas med en applikation och fungera som ett inomhus positioneringssystem, som hjälper smartphones med att bestämma deras ungefärliga position eller sammanhang. Med en Beacon går det också att fördela meddelanden till en önskad plats liknande den geopushteknik som bygger på GPS, men med en mer reducerad påverkan på batteriets livslängd och bättre precision.

iBeacon är en produkt som utvecklats av Apple men nu finns iBeacon-kompatibla hårdvarusändare (en slags enheter som sänder identifierare till närliggande bärbara elektroniska applikationer) även för andra leverantörer. Eddystone är ett annan variant av Beacon som utvecklats av google. Utöver dessa två varianter finns Beacons från en mängd olika leverantörer.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>