Hur man skapar för personer med funktionsvariationer

I artikeln This Is the Easiest Way to Build Accessibility Tech for Kids with Disabilities kan du läsa om makern och pedagogen Tom Hecks arbete med Makey Makey som lärverktyg. Tillsammans med highschoolstudenter från Asheville School i North Carolina utvecklade han tillgänglighetshjälpmedel (assistive technology prototypes) så att elever på Hall Fletcher Elementary School lättare kunde interagera med datorer.

Nedan kan du se Tom Hecks TED Talk om arbetet. I artikeln finns även andra filmer och länkar andra Makey Makey projekt.

Bruno Söderström has written 89 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>