Hour of Code

Hour of Code är en global rörelse som når tiotals miljoner studenter i över 180 olika länder. Vem som helst, när och var som helst kan organisera en Hour of Code. The Hour of Code började som en timmes introduktion till datavetenskap, som syftade till att avmystifiera “kodning”, för att visa att vem som helst kan lära sig grunderna, och att bredda deltagandet inom datavetenskap. Det har sedan dess blivit en världsomfattande insats för att fira datavetenskap, eventet börjar med en timmes aktiviteter inom kodning men expanderar sedan till alla typer av samhällsinsatser. På deras hemsida finns mängder av tutorials och aktiviteter. The Hour of Code är en gräsrotskampanj som stöds av över 400 partners och 200.000 lärare över hela världen.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>