Hjälper skolan eleverna att möta framtiden?

På skolverkets blogg skriver Stefan Pålsson artikeln Hjälper skolan eleverna att möta framtiden? som handlar om It och digitala medier i undervisningen. I artikeln beskriver Ole Sejer Versen hur han i sin forskning observerat att lärare i regel inte är tillräckligt förberedda för att överge den traditionella, förmedlingsbaserade undervisningen för att arbeta undersökande med komplexa problem med hjälp av it och digitala medier. De är vana vid att veta ”hur man gör” och att ha svaren på elevernas frågor – så är det inte när de ska bege sig ut på okänd mark och skapa ny kunskap tillsammans med eleverna. Forskningsprojektet FabLab@Schooldk, som leds av Ole Sejer Iversen, är ett exempel på satsningar som försöker integrera 21st Century Skills, makerkultur och synen på elever som kritiskt tänkande producenter och medborgare i undervisningen. Det visar på intressanta möjligheter och nya vägar att undervisa och lära, men hindren blir samtidigt tydliga.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>