Hello World!-lägret

Hello World! är en ideell förening som har i syfte att främja digitalt skapande. Den 19 juni 2016 började deras första sommarläger på Gålö i Stockholms södra skärgård. Lägret är ett pilotprojekt där nästan 300 barn och ungdomar i åldrarna 12-16 fick pröva på att skapa 3D-modeller och 3D-printa, programmera robotar, hitta på och koda appar, samt skapa simuleringar i 3D med hjälp av spelmotorn Unity.

Här kan du hitta mer information om var, när och hur kollot är samt vilka som kan söka: Hello World! Camp

Bruno Söderström has written 89 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>