Framtidens stad 2060

Framtidens stad är ett projekt i grundskolan där klass 6 i Kyrkskolan och klass 6 i Vinsboskolan bygger Framtidens Stad – År 2060. Funktioner i staden programmeras med Arduino och mBlock.

hemsidan beskrivs projektidén med följande introduktion:
Vår idé är att bygga framtidens stad. Året är 2060 och det kom ett videomeddelande från framtiden med en begäran om att skapa en stad som inte fortsätter klimatförändringen utan blir klimatsmart.Två årskurs 6 klasser från olika skolor har fått uppdraget, kanske för att de är smarta och kommer att leva i en stad som denna när de är 56 år. I projektet ingår också programmering med mBlock och Arduino. På något sätt ska arduinon finnas med och styra ex. ljus i staden eller stoppljus eller någon bro över floden.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>