Everyone is a Maker, but not everyone has access

I följande TED talk berättar Mark Barnett om hur vi kan förändra utbildningen genom att ta in makerprojekt. Hans vision är att alla ska ha råd och tillgång till att vara makers och menar att det inte behöver kosta. För att exemplifiera, berättar Mark om projekt han själv deltagit i där ett mobilt makerspace använts för att ta sig ut till skolor i mindre privilegierade områden.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>