Ett härligt sätt att lära barn om datorer

Hello Rubys skapare Linda Liukas på TED-scenen med en presentation om föräldrars inflytande på hur barn ser på programmering, vad programmering är och hur vi kan prata och förklara språket.

Datorkod är ett universellt språk och dess syntax kommer att begränsas endast av fantasin hos nästa generation av programmerare. Linda Liukas utbildar barn i problemlösning, i detta TED-talk uppmanar hon publiken att föreställa sig en värld där morgondagens förebilder kan växa upp och vara optimistiska och modiga. En värld där de kan använda tekniken för att skapa en ny värld som är underbar, nyckfull och en lite konstig.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>