Embedding Computational Thinking in Science, Technology, Engineering, and Math

I rapporten Embedding Computational Thinking in Science, Technology, Engineering, and Math argumenterar författarna för en annorlunda strategi för att attrahera elever till beräknande vetenskap. Detta görs genom bädda in beräknande vetenskap i STEM (Science, Technology, Engineering and Matematiks), kurser som eleverna redan är skyldiga att ta. Författarna hävdar att genom att engagera eleverna i deras befintliga kurser så blir de också mer benägna till att öka intresset för beräkningstänkande.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>