Elektronisk färg

Elektronisk färg kan användas för att laga kretskort – eller för att måla ett piano man kan spela på. Genom att blanda grafit med Gummi arabicum och vatten får man färg som leder ström. I artikeln Ta ton på nymålad tavla berättar Peter Ljungstrand om ett projekt med makerkultur på Akvarellmuseet där elektronisk färg används för att ge en mer interaktiv upplevelse med konsten.

Genom att koppla in din elektroniska målning till datorn kan du använda den för att styra saker, tillägna olika delar av målningen olika ljud, den elektriska strömmen möjliggör också pigmentförändringar när färgen når en viss temperatur.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>