Drönare

Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats. Andra benämningar för obemannade luftfartyg är till exempel modellflyg, UAV, UAS och RPAS. Drönare finns i alla möjliga storlekar och i tidskriften Eudemic – connecting education and technology, tar artikeln What drone technology can teach students upp hur drönare kan användas i undervisningen. Genom att tillverka eller bygga ihop egna drönare kan ämnen som robotteknik, matte, elektronik, kemi, programmering och slöjd inkluderas i lärandet.

I en artikel från NyTeknik visas ett exempel på en byggsats “DIY (Drone It Yourself)” för drönare gjord av Interaktionsdesignern Jasper van Loenen.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>