Digitalsamtal #048

I Digitalsamtal #048 är Erik Ingelsson, professor i medicin vid Stanford University, gäst. Han forskar om kopplingar mellan hjärtkärlsjukdomar och vårt DNA. Ett verktyg som blivit väldigt viktigt för hans forskargrupp.

I avsnittet berättar han om vad big data innebär i hans forskning, men framför allt hur teknikutvecklingen påverkar jakten på nya mediciner. Istället för att först formulera en hypotes och sen testa om den stämmer kan han och hans kollegor idag använda big data-verktyg för att generera hypoteser om vilka genregioner som är intressanta att studera närmare.

#048 – Så förändrar big data medicinsk forskning

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>