Digitalsamtal #015

I detta andra program med gäster tittar vi utanför landets gränser. Carl möter Tom Merritt från USA, journalist och professionell podcaster, och Patrick Beja från Frankrike, också han professionell podcaster.

Både Tom och Patrick har varit verksamma inom podcasting på hel- eller deltid under många år, och har stor erfarenhet av medielandskapets förändrade förutsättningar, och hur konversationen kring nyheter och media kommit att få helt nya uttryck över tid. Bland de saker Tom och Patrick företar sig, så driver Tom podcasten Daily Tech News Show (DTNS), som helt finansieras av lyssnarna genom donationer i olika former, via bland annat plattformen Patreon. Patrick håller också liv i podcasten The Phileas Club, om internationella händelser från olika perspektiv.

I detta avsnitt pratar Carl tillsammans med Tom och Patrick om hur medielandskapet kommit att förändras över det senaste tio åren, och vad det innebär för konversationen mellan producent och konsument av media , samt också hur dessa roller över tid kommit att luckras upp och möta varandra. Området medie- och informationskonpetens berörs i konversationen utifrån insikten att ett mera aktivt producerande av fler, också innebär att ansvar för innhåll ser annorlunda ut, från den ansvarige utgivaren på redaktionen till den enskilda medieskaparen. I samtalet diskuteras också särskilt  just hur relationen förändras mellan lyssnare och medieskapare när den ekonomiska relationen förändras i crowdfundad podcasting.

#015 – Media and the digitalization of conversation

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>