Digitaliseringen på gymnasial nivå – ett kommentarsmaterial av Skolverket

I samlingsdokumentet Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå – Ett kommentarsmaterial för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå, kommenterar skolverket om Digital kompetens och hur det kommer till uttryck i läroplanerna.

Kommentarmaterialet består av två delar. Den första delen ”Digital kompetens – vad är det?” ger en bakgrund till några begrepp inom digitalisering. Här beskrivs också olika aspekter av digital kompetens och hur de kommer till uttryck i läro- och ämnes- planerna samt examensmålen.

I den andra delen nns kommentarer till läro- och ämnesplanstexterna samt examens- målen. Där nns exempel på skrivningar från styrdokumenten som visar hur eleverna ska ges förutsättningar att utveckla olika aspekter av digital kompetens. Exemplen används för att konkretisera resonemangen men ger inte en fullständig bild av hur begreppet skrivs fram i styrdokumenten.

Kommentarerna nedan är i huvudsak relevanta för gymnasial utbildning inom alla skolformer. I delen ”Kommentarer” kan man alltså få en övergripande bild av digital kompetens i olika ämnen.

 

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>