Digitaliseringen i skolan – En rapport av Riksdagens Utredningstjänst

I maj 2016 skrev Riksdagens Utredningstjänst en rapport – “Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen”, i vilken projektet Makerskola nämns såväl innehållsligt, som i samband med viktiga trender och perspektiv att följa framåt. Rapporten finns att läsa i sin helhet här: data.riksdagen.se och nedan följer dess sammanfattning:

Syftet med studien har varit att ge utskottet ett breddat och fördjupat kunskaps- underlag utifrån forskningsrön och andra studier om frågor om digitaliseringen inom skolan och dess påverkan på kvalitet, resultat och likvärdighet.

Översikten visar sammanfattningsvis att användningen av digitala verktyg i undervisningen har gett effekter på elevers resultat. Det finns dock endast ett fåtal undersökningar där effekterna någorlunda har isolerats, men de har visat på positiva resultat, t.ex. metoden att skriva sig till läsning. Det finns fortsatt behov av fler studier för att med säkerhet belysa effekterna.

Eftersom tillgång till och användning av digitala verktyg i dag varierar be- tydligt bland Sveriges skolor torde det rimligtvis finnas effekter på likvärdig- heten. Det finns bl.a. forskning som visar att likvärdigheten påverkas beroende på om de digitala verktygen används med en genomtänkt pedagogik eller inte.

Kvaliteten i undervisningen och elevers inlärning påverkas av digitala verk- tyg. Det finns såväl positiva som negativa effekter. När det gäller kvaliteten i undervisningen är det väsentligt om de digitala verktygen används med en ge- nomtänkt pedagogik eller inte.

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>