Digitala material i slöjdsalen – en självklarhet för Eva Söderberg

I följande artikel från Slöjdlärarportalen får vi läsa om Eva Söderbergs syn på användning av digitala material i slöjden. Eva arbetar själv som slöjdlärare på Vallhamra skola i Partille utanför Göteborg. I undervisningen tar Eva in digitala material som ett material bland andra:

…de kan få det att lysa om de broderar in konduktiv tråd. Vi har en liten lily-pad som man sätter batteri till med strömbrytare och små LED-lampor. Om du broderar med det så kan du få den effekten, men du kan också brodera med pärlor och paljetter, det är ett material bland andra.

Utöver digitala material får vi läsa mer om Evas syn på programmering, elevernas motivering samt hennes tankar kring projektet makerskola.

Digitala material i slöjdsalen – en självklarhet för Eva Söderberg

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>