Digi-bloggen

Digi-bloggen är en blogg om det moderna och innovativa lärandet utifrån fyra lärares vardag. Här får du inspiration och tips att använda i din vardag från gymnasielärare, grundskollärare och förskollärare. Bloggen ligger under Lärarförbundet och diskuterar hur den digitala biten kan följa Läroplanen för förskolan: “Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt“.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>