Didaktisk design av lärmiljön i förskolan, metodmaterial

Under en serie av workshops har Väsby Lärlabb jobbat med didaktisk design av lärmiljön i förskolan. Det har varit en mix av olika material såsom makey-makey, bluebots, projektorer som har blandats med klassiska material såsom Kaplastavar, papper, sniglar och instrument.

Hela tanken med Väsby Lärlabb är att paketera saker för alla i kommunen men att inom ramen för utvecklingsarbetet också tillgängliggöra för utomstående i hopp om att fler designar metodik för t ex programmering i skolan, #Makerskola och sprider sina idéer, mer tankar kring detta finns i inlägget interaktiva lärmiljöer i förskolan på Väsby Lärlabbs hemsida.

Metodmaterialet från workshopen finns här. Originalinlägget postat i facebookgruppen MakerskolaDecember 4, 2015.

makerskola

 

Posted by Per Falk | View Post | View Group

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>