Developing MakerSpaces for Deeper Learning

Varje år anordnas Maker Faire som är ett event/en festival som skapats för att fira konst, hantverk, teknik, vetenskap, projekt och tankesätt kring gör-det-själv-rörelsen. I filmen nedan får vi ta del av en presentation av Kyle Linnik som är lärare i matematik och naturvetenskap i San Diego. I sin presentation pratar han om projektbaserat lärande och hur det hjälper eleverna att lära sig genom att göra. Kyle pratar också om hur vi kan ge eleverna Deeper learning som handlar om att ge eleverna kunskap som de har nytta av i det verkliga livet genom att använda MakerSpaces. Han tar upp de möjligheter och problem han själv stött på när han varit med och startat upp just ett sådant.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>