Det sociala kontraktet i en digital tid

Digitaliseringskommissionen släppte idag en ny SOUDet sociala kontraktet i en digital tid. Hela rapporten är spännande läsning för den intresserade av digitalisering. Sist återfinns ett scenario skrivet av Carl Heath som beskriver tankar om framtiden och skolan ur ett digitaliseringsperspektiv, där också aspekter av det projektet Makerskola ägnar sig åt återfinns och beskrivs.

Rapporten diskuterar temaområdet det sociala kontraktet i en digital tid med utgångspunkt i digitaliseringens transformerande kraft i samhället. Många av de institutioner, processer och uppfattningar om vad det sociala kontraktet är, baseras på de förutsättningar, möjligheter och behov som det industrialiserade samhället hade.

Vidare diskuterar rapportens författare hur den digitala utvecklingen innebär nya frågor och utmaningar. Det handlar om de möjligheter till analys av individers data som det datadrivna samhället och digitaliseringen ger och hur det leder till förändrade förutsättningar för det sociala kontraktet. Hur kan man använda digitaliseringens potential för högre kvalitet och bättre effektivitet i de offentliga åtagandena och samtidigt förhålla sig till de risker som det datadrivna samhället innefattar avseende den personliga integriteten? Hur påverkas våra värderingar, eller kanske snarare våra uttolkningar i praktiken av värderingar, av att digitalisering ger oss information och kunskap om människan, samhället, verksamheter och saker etc. på helt nya sätt?

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>