Designtänkande i undervisningen

I artikeln Designtänkande i undervisningen diskuterar Stefan Pålsson rapporten Innovating Pedagogy  som publicerades för femte gången i december 2016. Rapporten är en sammanställning av tio globala trender som kan bidra till att utveckla och förnya undervisningen i skolan som gjorts gemensamt av institut för lärande från Storbritannien och Singapore.

Innovating Pedagogy 2016 konstaterar att designtänkande är ett sätt att träna eleverna att arbeta utvecklingsinriktat och att tänka nytt. Det kräver att problemet analyseras ur så många perspektiv som möjligt, att man förstår användarnas behov och att man inser de möjligheter och begränsningar som sätts av de materiella förutsättningarna. Allt är faktiskt inte möjligt. När det väl är klargjort, gäller det att visualisera och kommunicera de olika förslagen och att pröva dem i verkligheten.

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>