Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering

Stefan Pålsson gör  i artikeln Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering ett nedslag i frågan om den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering.

Tillgången till infrastruktur och teknik är sedan länge självklara punkter när skolans digitalisering diskuteras. Nu börjar även betydelsen av kompetensutveckling och strategiskt ledarskap lyftas fram. Men vi glömmer ofta en annan central faktor: Hur skolans lärmiljö utformas och fungerar.

I artikeln tar Stefan upp flera olika exempel och kommentarer från flera olika röster inom digitaliseringen. Utöver det väger han in synpunkter kring hållbar utveckling, återanvändning och kretsloppstänkande. Slutligen använder han Väsby Makerspace i Upplands Väsby – ett kommunalt pilotprojekt som pågår fram till juni månad, som exempel för att beskriva hur vi kan arbeta med markespace som en koppling mellan samhället och skolan.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>